เครื่องตัดชิ้นเนื้อ - Histoline -ARM3600
เครื่องตัดชิ้นเนื้อ - Histoline -ARM3700
เครื่องน่ำฆ่าเชื้อ - ALP -stream sterilizer KT series Type Vertical Autoclave
เครื่องน่ำฆ่าเชื้อ - ALP -stream sterilizer KT-40 series Type Vertical Autoclave
เครื่องน่ำฆ่าเชื้อ - ALP -stream sterilizer MCY series Type Vertical Autoclave
เครื่องน่ำฆ่าเชื้อ - ALP -stream sterilizer MC 3032 Type Vertical Autoclave
เครื่องน่ำฆ่าเชื้อ - ALP -stream sterilizer MC series Type Vertical Autoclave
เครื่องน่ำฆ่าเชื้อ - ALP -stream sterilizer TR series Type Vertical Autoclave
เครื่องน่ำฆ่าเชื้อ - ALP -stream sterilizer CL series Type Vertical Autoclave
เครื่องน่ำฆ่าเชื้อ - ALP -stream sterilizer CLG series Type Vertical Autoclave
เครื่องทำแห้งด้วยวิธีเยือกแข็ง -ILSHIN Freeze dry with shell freezer - FDS
เครื่องทำแห้งด้วยวิธีเยือกแข็ง -ILSHIN table top Freeze dry
เครื่องทำแห้งด้วยวิธีเยือกแข็ง ILSHIN Freeze dry
ตู้แช่แข็ง - Deep freezer ILSHIN quick freeze
ตู้แช่แข็ง - Deep freezer ILSHIN pocket upright series
ตู้แช่แข็ง - Deep freezer ILSHIN GUDERO chest series
ตู้แช่แข็ง - Deep freezer ILSHIN GUDERO PLUS
ตู้แช่แข็ง - Deep freezer ILSHIN JABA series
อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ - LABWIT Waterbath Shaking
ตู้อบลมร้อน - LABWIT Drying oven
ตู้เพาะเชื้อควบคุมอุณหภูมิ - LABWIT Humidity Incubator
ตู้เพาะเชื้อควบคุมอุณหภูมิ - LABWIT BOD Incubator
ตู้เพาะเชื้อควบคุมอุณหภูมิ - LABWIT Incubator CO2 , General , Water jacket
เครื่องเขย่าสาร - LABWIT Shakers Rockers
ตู้เพาะเชื้อควบคุมอุณหภูมิ - LABWIT Ultimate-Cell Stackable Shaking Incubator- ZWYC-290A
ตู้เพาะเชื้อควบคุมอุณหภูมิ - LABWIT Double-Layer Shaking Incubators
ตู้เพาะเชื้อควบคุมอุณหภูมิ - LABWIT Horizontal Shaking Incubators
ตู้เพาะเชื้อควบคุมอุณหภูมิ - LABWIT Stackable Shaking Incubators
ตู้เพาะเชื้อควบคุมอุณหภูมิ - LABWIT Benchtop Shaking Incubators
เครื่องปั่นเหวี่ยง - Benchmark sci Z206-A Compact Centrifuge
เครื่องปั่นเหวี่ยง - Benchmark sci MC-12 High Speed Microcentrifuge
เครื่องปั่นเหวี่ยง - Benchmark sci PlateFuge™ Microcentrifuge
เครื่องปั่นเหวี่ยง - Benchmark sci myFuge™ 12 Mini Centrifuge
เครื่องปั่นเหวี่ยง - Benchmark sci myFuge™ Mini Centrifuge
เครื่องเขย่าสาร - Benchmark sci IncuShaker Mini CO2 Shaking Incubator
เครื่องเขย่าสาร - Benchmark sci H1012 Incu-Shaker Shaking Incubator
เครื่องเขย่าสาร - Benchmark sci H1010 Incu-Shaker Shaking Incubator
เครื่องเขย่าสาร - Benchmark sci IncuShaker Mini Shaking Incubator
เครื่องเขย่าสาร - ELMI Large skyline digital orbital shaker DOS-10M/20M
เครื่องเขย่าสาร - ELMI Large skyline digital orbital shaker DOS-10L/20L
เครื่องกวนสารละลาย - ELMI Magnetic stirrer MS-01
เครื่องเขย่าสาร - ELMI digital thermo microplate shaker DTS-4
เครื่องเขย่าสาร - ELMI digital thermo microplate shaker DTS-2
เครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิ - ELMI fugamix centrifuge CM-9M
เครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิ - ELMI miniprep-master centrifuge CM-50MP
เครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิ - ELMI fugamix centrifuge CM-50M
เครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิ - ELMI micro centrifuge CM-50
เครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิ - ELMI CM-7S Clinical PRP
เครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิ - ELMI CM-7S
ตู้เพาะเชื้อควบคุมอุณหภูมิ Co2 Healforce HF160W

                       
Sitemap หมวดหมู่