เครื่องเขย่า KS260 Control - IKA
เครื่องเขย่า KS501 Digital - IKA
เครื่องเขย่า HS260 Basic - IKA
เครื่องเขย่า HS260 Control - IKA
เครื่องเขย่า HS501 Digital - IKA
ตู้เพาะเชื้อแบบเขย่า KS4000ic - IKA
เครื่องกวนสารละลายแบบใบพัด Power Control Visc P4 - IKA
เครื่องกวนสารละลายแบบใบพัด Power Control Visc P7 - IKA
เครื่องกวนสารละลายแบบใบพัด Power Control Visc 6000 - IKA
ปัมพ์แบบเข็มฉีดยา Fusion Touch - Chemyx
ปัมพ์แบบเข็มฉีดยา Fusion One - Chemyx
ปัมพ์แบบเข็มฉีดยา Nexus - Chemyx
ปัมพ์แบบเข็มฉีดยา Nanojet - Chemyx
ตู้อบ UNB - Memmert
ตู้อบ UNE - Memmert
ตู้อบ UNP - Memmert
ตู้อบแบบสูญญากาศ VO - Memmert
ตู้เพาะเชื้อ INB - Memmert
ตู้เพาะเชื้อ INE - Memmert
ตู้เพาะเชื้อ INP - Memmert
ตู้เพาะเชื้อ CO2 - Memmert
ตู้เพาะเชื้อแบบควบคุมความเย็น ICP - Memmert
ตู้เพาะเชื้อแบบควบคุมความเย็น IPP - Memmert
เครื่องอัดไฮดรอลิคแบบตั้งโต๊ะ Manual, Standard - Carver
เครื่องอัดไฮดรอลิคแบบตั้งโต๊ะ Manual, Heat - Carver
เครื่องอัดไฮดรอลิคแบบตั้งโต๊ะ Auto, Standard - Carver
เครื่องตัดหินบาง TSM - Hillquist
เครื่องตัดหินบาง TSG - Hillquist
เครื่องตัดหินบาง SF8 - Hillquist
เครื่องวัดค่า CON แบบตั้งโต๊ะ FE30 - Mettler Toledo
เครื่องวัดค่า PH แบบภาคสนาม FG2 - Mettler Toledo
เครื่องวัดค่า CON แบบภาคสนาม FG3 - Mettler Toledo
เครื่องวัดค่า DO แบบภาคสนาม FG4 - Mettler Toledo
เครื่องผสมในหลอดทดลอง Genie2 - SI
เครื่องผสม P CC - Interscience
เครื่องผสม 400CC - Interscience
เครื่องผสม 400VW - Interscience
เครื่องผสม 400W - Interscience
เครื่องผสม 400P - Interscience
เครื่องผสม 3500VW - Interscience
เครื่องผสม 3500VP - Interscience
เครื่องผสม WarmMix - Interscience
เครื่องเตรียมตัวอย่างแบบหมุนเป็นขด - Interscience
เครื่องเตรียมตัวอย่างแบบหมุนเป็นขด Pro - Interscience
เครื่องเจือจางสาร - Interscience
เครื่องเจือจางสาร - Interscience
เครื่องนับเชิ้อจุลินทรีย์ Scan1200 - Interscience
เครื่องนับเชิ้อจุลินทรีย์ Scan500 - Interscience
เครื่องนับเชิ้อจุลินทรีย์ Scan300 - Interscience
เครื่องนับเชิ้อจุลินทรีย์ Scan100 - Interscience

                       
Sitemap หมวดหมู่