ตู้แช่แข็ง - Meiling Freezer -86°C Ultra low freezerDW-HL1008S
ตู้แช่แข็ง - Meiling Freezer -152°C Ultra low freezerDW-UW258
ตู้แช่แข็ง - Meiling Freezer -152°C Ultra low freezerDW-UW128
ตู้แช่แข็ง - Meiling Freezer -164°C Ultra low freezerDW-ZW128
ตู้แช่แข็ง - Labfreeze Freezer -164°C Ultra-low temperature Freezer, Chest type, 128L
ตู้แช่แข็ง - Labfreeze Freezer -152°C Ultra-low temperature Freezer, Chest type, 128L/258L , LN stan
ตู้แช่แข็ง - Labfreeze Freezer MR-DF-LW Series -135°C ULT Cryo Freezer, 128/258L
ตู้แช่แข็ง - Labfreeze Freezer MR-DF-MW Series -105°C ULT Cryo Freezer
ตู้แช่แข็ง - Labfreeze Freezer MR-DF-ML328 -105°C ULT Cryo Upright Freezer
ตู้แช่แข็ง - Labfreeze Freezer -86ºC Blast Plasma Freezer, VIP Insulation, CO2 standby power supply,
ตู้แช่แข็ง - Labfreeze Freezer MR-DF-N86 Series MR-DF-HW series -86ºC Ultra-low Temperature Chest Fr
ตู้แช่แข็ง - Labfreeze Freezer MR-DF-N86 Series -86ºC Ultra-low Temperature Freezer, VIP insulation,
ตู้แช่แข็ง - Labfreeze Freezer -86ºC Ultra-low Temperature Freezer, 50 to 936L, Used emerson diXell
ตู้แช่แข็ง - Labfreeze Freezer -60ºC Ultra-low Temperature Freezer, Chest type, Emerson Dixell contr
ตู้แช่แข็ง - Labfreeze Freezer -65ºC Ultra-low Temperature Freezer, Chest type, CO2 standby
ตู้แช่แข็ง - Labfreeze Freezer -65ºC Ultra-low Temperature Freezer Upright, CO2 standby
ตู้แช่แข็ง - Labfreeze Freezer -60ºC Ultra-low Temperature Freezer Upright, 126/255/358L
ตู้แช่แข็ง - Labfreeze Freezer -30°C Chest Type Laboratory Freezer
ตู้แช่แข็ง - Labfreeze Freezer -30°C Laboratory Freezer Upright 60L/270L/318L
ตู้แช่แข็ง - Labfreeze Freezer -40°C chest Type Laboratory Freezer
ตู้แช่แข็ง - Labfreeze Freezer -40°C Upright Type Laboratory Freezer
ตู้แช่แข็ง - Labfreeze Freezer -25°C Laboratory Freezer, Upright type
ตู้แช่แข็ง - Labfreeze Freezer -40°C Laboratory/Medical Freezer Upright 60L/126L/270L/318L/358L
ตู้แช่แข็ง - Labfreeze Freezer -25°C Deep Freezer Chest Type
ตู้เก็บสารเคมี - Auto dry cabinet 1-60 Rh
ตู้เก็บสารเคมี - Auto dry cabinet 1-5 Rh
ตู้เก็บสารเคมี - Auto dry cabinet 1-10 Rh
ตู้เก็บสารเคมี - Auto dry cabinet 10-20 Rh
ตู้เก็บสารเคมี - Auto dry cabinet 20-60 Rh
เครื่องปั่นเหวี่ยงสูญญากาศ - Savant™ SC250EXP SpeedVac™ Kits
เครื่องปั่นเหวี่ยงสูญญากาศ - Savant™ SC210 P1 SpeedVac™ Kits
เครื่องปั่นเหวี่ยงสูญญากาศ - Savant™ Universal SpeedVac™ Vacuum System
เครื่องปั่นเหวี่ยงสูญญากาศ - Savant™ SPD131DDA SpeedVac™ Concentrator
เครื่องปั่นเหวี่ยงสูญญากาศ - Savant™ SpeedVac™ High Capacity Concentrators
เครื่องปั่นเหวี่ยงสูญญากาศ - SPD1010 and SPD2010 Integrated SpeedVac™ Systems
เครื่องปั่นเหวี่ยงสูญญากาศ - Digital Series SpeedVac™ Systems
เครื่องปั่นเหวี่ยงสูญญากาศ - Savant™ Explorer SpeedVac™
เครื่องหาจุดหลอมเหลว - SMP50 Automatic Melting Point
ตู้แช่แข็ง - Deep Freezer ULUF 890 Arctiko (-90 c /-40 c)
ตู้แช่แข็ง - Deep Freezer ULUF 590 Arctiko (-90 c /-40 c)
ตู้แช่แข็ง - Deep Freezer ULUF 490 Arctiko (-90 c /-40 c)
ตู้แช่แข็ง - CRYO freezer 230 Arctiko
ตู้แช่แข็ง - CRYO Freezer 170 Arctiko
ตู้แช่แข็ง - Revco™ CxF Series -40°C Ultra-Low Temperature Chest Freezers (482 L)
ตู้แช่แข็ง - Revco™ CxF Series -40°C Ultra-Low Temperature Chest Freezers (360 L)
ตู้แช่แข็ง -Revco™ DxF -40°C Upright Ultra-Low Temperature Freezers (490 L)
ตู้แช่แข็ง - Revco™ ExF -86°C Upright Ultra-Low Temperature Freezers (793 L)
ตู้แช่แข็ง - Revco™ ExF -86°C Upright Ultra-Low Temperature Freezers (651 L)
ตู้แช่แข็ง - Revco™ ExF -86°C Upright Ultra-Low Temperature Freezers (490 L)
ตู้แช่แข็ง - Revco™ ExF -86°C Upright Ultra-Low Temperature Freezers (368 L)

                       
Sitemap หมวดหมู่