ตู้แช่แข็ง - Revco™ UxF -86°C Upright Ultra-Low Temperature Freezers (949 L)
ตู้แช่แข็ง - Revco™ UxF -86°C Upright Ultra-Low Temperature Freezers (682 L)
ตู้แช่แข็ง - Revco™ UxF -86°C Upright Ultra-Low Temperature Freezers (815 L)
ตู้แช่แข็ง - Revco™ UxF -86°C Upright Ultra-Low Temperature Freezers (421 L)
ตู้แช่แข็ง - Revco™ UxF -86°C Upright Ultra-Low Temperature Freezers (548 L)
ตู้แช่แข็ง - Forma™ 900 Series -86°C Upright Ultra-Low Temperature Freezers (793 L)
ตู้แช่แข็ง - Forma™ 900 Series -86°C Upright Ultra-Low Temperature Freezers (651 L)
ตู้แช่แข็ง - Forma™ 900 Series -86°C Upright Ultra-Low Temperature Freezers (368 L)
ตู้แช่แข็ง - Forma™ 900 Series -86°C Upright Ultra-Low Temperature Freezers (490 L)
ตู้แช่แข็ง - ES Series Lab Freezers (151 L )
ตู้แช่แข็ง - ES Series Lab Freezers (232 L )
ตู้แช่แข็ง -GPS Series Lab Freezers (1400 L)
ตู้แช่แข็ง -GPS Series Lab Freezers (700 L)
ตู้แช่แข็ง -GPS Series Lab Freezers (400 L)
ตู้แช่แข็ง -Revco™ CxF Series -86°C Ultra-Low Temperature Chest Freezers (567 L)
ตู้แช่แข็ง -Revco™ CxF Series -86°C Ultra-Low Temperature Chest Freezers (482 L)
ตู้แช่แข็ง -Revco™ CxF Series -86°C Ultra-Low Temperature Chest Freezers (360 L)
ตู้แช่แข็ง -Revco™ CxF Series -86°C Ultra-Low Temperature Chest Freezers (85 L)
ตู้แช่แข็ง - Revco™ CxF Series -40°C Ultra-Low Temperature Chest Freezers (85 L)
ตู้แช่แข็ง - Revco™ CxF Series -40°C Ultra-Low Temperature Chest Freezers (566 L)
ตู้แช่แข็ง -Revco™ DxF -40°C Upright Ultra-Low Temperature Freezers (368 L)
ตู้แช่แข็ง -Revco™ DxF -40°C Upright Ultra-Low Temperature Freezers (651 L)
เครื่องปั่นเหวี่ยง - Heraeus™ Biofuge™ Stratos™ Centrifuge Series
เครื่องปั่นเหวี่ยง - Heraeus™ Biofuge™ Stratos™ Centrifuge Series
เครื่องปั่นเหวี่ยง - Sorvall™ WX 100 Ultracentrifuge Series
เครื่องปั่นเหวี่ยง - Sorvall™ WX 90 Ultracentrifuge Series
เครื่องปั่นเหวี่ยง - Sorvall™ WX 80 Ultracentrifuge Series
เครื่องปั่นเหวี่ยง - Sorvall™ RC 6 Plus Centrifuge
เครื่องปั่นเหวี่ยง - Heraeus™ Multifuge™ X3 FR Centrifuge Series
เครื่องปั่นเหวี่ยง - Heraeus™ Multifuge™ X3 F Centrifuge Series
เครื่องปั่นเหวี่ยง - Heraeus™ Multifuge™ X3 R Centrifuge Series
เครื่องปั่นเหวี่ยง - Heraeus™ Multifuge™ X3 Centrifuge Series
เครื่องปั่นเหวี่ยง - Heraeus™ Multifuge™ X1R Centrifuge Series
เครื่องปั่นเหวี่ยง - Heraeus™ Multifuge™ X1 Centrifuge Series
เครื่องปั่นเหวี่ยง - Heraeus™ Megafuge™ 8 R Small Benchtop Centrifuge Series
เครื่องปั่นเหวี่ยง - Heraeus™ Megafuge™ 8 Small Benchtop Centrifuge Series
เครื่องปั่นเหวี่ยง - Heraeus™ Megafuge™ 40 R Centrifuge Series
เครื่องปั่นเหวี่ยง - Heraeus™ Megafuge™ 16 R Centrifuge Series
เครื่องปั่นเหวี่ยง - Heraeus™ Megafuge™ 40 Centrifuge Series
เครื่องปั่นเหวี่ยง - Heraeus™ Megafuge™ 16 Centrifuge Series
เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ DI water - Barnstead™ MicroPure™ Water Purification System
เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ DI water - Barnstead™ MicroPure™ Water Purification System
เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ DI water - Barnstead™ MicroPure™ Water Purification System
เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ DI water - Barnstead™ MicroPure™ Water Purification System
เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ DI water - Barnstead™ MicroPure™ Water Purification System
เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ DI water - Barnstead™ MicroPure™ Water Purification System
เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ DI water - Barnstead™ MicroPure™ Water Purification System
เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ DI water - Barnstead™ MicroPure™ Water Purification System
เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ RO water - Barnstead™ Pacific™ RO Water Purification System
เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ RO water - Barnstead™ Pacific™ RO Water Purification System

                       
Sitemap หมวดหมู่