เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ RO water - Barnstead™ Pacific™ RO Water Purification System
เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ RO water - Barnstead™ Pacific™ RO Water Purification System
เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ RO water - Barnstead™ Pacific™ RO Water Purification System
เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ DI water - Barnstead™ Smart2Pure™ Water Purification System
เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ DI water - Barnstead™ Smart2Pure™ Water Purification System
เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ DI water - Barnstead™ Smart2Pure™ Water Purification System
เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ DI water - Barnstead™ Smart2Pure™ Water Purification System
เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ DI water - Barnstead™ Smart2Pure™ Water Purification System
เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ DI water - Barnstead™ Smart2Pure™ Water Purification System
เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ DI water - Barnstead™ Smart2Pure™ Water Purification System
เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ DI water - Barnstead™ Smart2Pure™ Water Purification System
เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ DI water - Barnstead™ Smart2Pure™ Water Purification System
เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ DI water - Barnstead™ Smart2Pure™ Water Purification System
เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ DI water - Barnstead™ Smart2Pure™ Water Purification System
เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ DI water - Barnstead™ Smart2Pure™ Water Purification System
เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ DI water - Barnstead™ GenPure™ Pro Water Purification System
เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ DI water - Barnstead™ GenPure™ Pro Water Purification System
เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ DI water - Barnstead™ GenPure™ Pro Water Purification System
เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ DI water - Barnstead™ GenPure™ Pro Water Purification System
เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ DI water - Barnstead™ GenPure™ Pro Water Purification System
เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ DI water - Barnstead™ GenPure™ Thermo
เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ DI water - Barnstead™ GenPure™ Thermo
เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ DI water - Barnstead™ GenPure™ Thermo
เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ DI water - Barnstead™ GenPure™ Thermo
เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ DI water - Barnstead™ GenPure™ Thermo
เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ DI water - Barnstead™ GenPure™ Thermo
เครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟี - ISQ™ LT Single Quadrupole GC-MS System
เครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟี - TSQ™ 8000 Evo GC-MS/MS Pesticide Analyzer
เครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟี - TSQ™ Duo Triple Quadrupole GC-MS/MS
เครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟี - TSQ™ 8000 Evo Triple Quadrupole GC-MS/MS
เครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟี - Single Quadrupole GC-MS
เครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟี - ISQ™ QD Single Quadrupole GC-MS System
เครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟี - TriPlus RSH™ Autosampler
เครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟี -Instant Connect SSL Injectors for TRACE™ 1300 GC Series
เครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟี - TRACE™ 1300 Gas Chromatograph Thermo fisher scientific
เครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟี - TRACE™ 1310 Gas Chromatograph Thermo fisher scientific
เครื่องอินดัคทีพลีคัพเพิลพลาสมา แมสสเปคโทรมิเตอร์ (ICP-MS) - iCAP™ 7600 ICP-OES Analyzer
เครื่องอินดัคทีพลีคัพเพิลพลาสมา แมสสเปคโทรมิเตอร์ (ICP-MS) - iCAP™ 7400 ICP-OES Analyzer
เครื่องอินดัคทีพลีคัพเพิลพลาสมา แมสสเปคโทรมิเตอร์ (ICP-MS) - iCAP™ 7200 ICP-OES Analyzer
เครื่อววิเคราะห์ธาตุโลหะหนัก - iCE™ 3000 series AAS Atomic Absorption Spectrometer
เครื่อววิเคราะห์ธาตุโลหะหนัก - iCE™ 3300 AAS Atomic Absorption Spectrometer
เครื่อววิเคราะห์ธาตุโลหะหนัก - iCE™ 3500 AAS Atomic Absorption Spectrometer
เครื่อววิเคราะห์ธาตุโลหะหนัก - iCE™ 3400 AAS Atomic Absorption Spectrometer
เครื่องน่ำฆ่าเชื้อ - Biobase -Hand Wheel Type Vertical Autoclave
เครื่องบด - Planetary Mill PULVERISETTE 5/2 classic line
เครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยเปลวไฟ - BWB-XP AFSH
เครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยเปลวไฟ - Flame photometer BWB-XP
เครื่องบด - Planetary Mono Mill PULVERISETTE 6 classic line
เครื่องถ่ายภาพเจลและวิเคราะห์เจล - Manual gel documentation systems InGenius3
เครื่องถ่ายภาพเจลและวิเคราะห์เจล - Gel imaging for fluorescence and visible applications G:BOX F3

                       
Sitemap หมวดหมู่