เครื่องถ่ายภาพเจลและวิเคราะห์เจล - Gel imaging DigiGenius Syngene
เครื่องแยกสารพันธุกรรม - Fisherbrand™ Cam-pin Casting Base
เครื่องแยกสารพันธุกรรม - Fisherbrand™ MultiSUB Mini Horizontal Gel System
เครื่องแยกสารพันธุกรรม - Vertical gel tank Fisherbrand
เครื่องแยกสารพันธุกรรม - Operated Mini Horizontal Gel Unit Fisherbrand
เครื่องถ่ายภาพเจลและวิเคราะห์เจล - Gel documentation system- Omnidoc Cleaver scientific
เครื่องแยกสารพันธุกรรม Electrophoresis systems - Large Format Vertical CSQ33 Cleaver
เครื่องแยกสารพันธุกรรม Electrophoresis systems - Large Format Vertical CSQ20 Cleaver
เครื่องแยกสารพันธุกรรม Electrophoresis systems - Omnipage Mini Cleaver
เครื่องแยกสารพันธุกรรม Electrophoresis systems - VS20Wave Maxi Cleaver
เครื่องล้างภาชนะแก้ว -GLASS WASHING MACHINE, MEIKO FV 40.2 G
เครื่องหาจุดหลอมเหลว - Griffin
เครื่องให้ความร้อนและกวนสารละลาย - Thermo Cimarec 10.25 x10.25 in
เครื่องให้ความร้อนและกวนสารละลาย - Thermo Cimarec 4.25 x4.25 in
เครื่องให้ความร้อนและกวนสารละลาย - Thermo Cimarec 7.25 x7.25 in
เครื่องทำแห้งด้วยวิธีเยือกแข็ง Thermo Labconco 6 L
เครื่องทำแห้งด้วยวิธีเยือกแข็ง Thermo Labconco 4.5 L
เครื่องทำแห้งด้วยวิธีเยือกแข็ง Thermo Labconco 4.5 L
เครื่องทำแห้งด้วยวิธีเยือกแข็ง Hanil Cleanvac
เครื่องปั่นเหวี่ยง - Hanil - Micro 12
เครื่องปั่นเหวี่ยง - Hanil - Fleta 5
เครื่องปั่นเหวี่ยง - Hanil - Fleta 5
เครื่องปั่นเหวี่ยง - Hanil - Smart R17
เครื่องปั่นเหวี่ยง - Hanil - Continent 512
เครื่องปั่นเหวี่ยง - Hanil - Combi 514
เครื่องปั่นเหวี่ยง - Hanil - Supra 30 k
เครื่องปั่นเหวี่ยง - Hanil - Ultra 5.0
เครื่องปั่นเหวี่ยง - Hanil - Component12 R
เครื่องตัดหินบาง MK2000 Trim saw Barranca dimond
เครื่องตัดหินบาง MK101 Trim saw Barranca dimond
เครื่องตัดหินบาง BD 10 Trim saw Barranca dimond
เครื่องตัดหินบาง HP 30 Slap saw Barranca dimond
เครื่องตัดหินบาง BD 7 Trim saw Barranca dimond
เครื่องตัดหินบาง HP 24 Slap saw Barranca dimond
เครื่องตัดหินบาง HP 20 Slap saw Barranca dimond
เครื่องตัดหินบาง HP 18 Slap saw Barranca dimond
เครื่องตัดหินบาง HP 14 Slap saw
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณเยื่อใย - Velp
ตู้เก็บสารเคมี Dry -100 -Weifo
ตู้เก็บสารเคมี Dry - 60 -Weifo
ตู้เก็บสารเคมี Dry -70 Weifo
ตู้อบ -Clifton NE9-750S
ตู้อบ -Clifton NE9-400S
ตู้อบ -Clifton NE9-240S
ตู้อบ -Clifton NE9-112S
ตู้อบ -Clifton NE9-56S
ตู้อบ -Clifton NE9-32S
ตู้อบ -Clifton NE9-15S
Automatic Kjeldahl Digestion Units - DK - VELP
Automatic Kjeldahl Digestion Units - DKL - VELP

                       
Sitemap หมวดหมู่