เครื่องกลั่นไนโตรเจน - UDK169 - VELP
เครื่องกลั่นไนโตรเจน - UDK159 - VELP
เครื่องกลั่นไนโตรเจน - UDK149 - VELP
เครื่องกลั่นไนโตรเจน - UDK139 - VELP
เครื่องกลั่นไนโตรเจน - UDK129 - VELP
เครื่องย่อยสลายตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟ - MWD600 - Metash
เครื่องย่อยสลายตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟ - MWD520 - Metash
เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงแบบไมโคร - DW K5500 - Drawell
เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงแบบไมโคร - MD2000 - Drawell
เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง - DV8000 - Drawell
เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง - DU8200R - Drawell
เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง - DU8600R - Drawell
เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง - DU8800RS - Drawell
เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงแบบไมโคร - Allsheng
เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงแบบไมโคร - Allsheng
เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงแบบนาโน - Thermo
เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงแบบนาโน - Thermo
เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงแบบนาโน - Thermo
เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงแบบนาโน - Thermo
เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง - DU8800DS - Drawell
เครื่องระเหยสารแบบหมุน - KNF - RC900
เครื่องระเหยสารแบบหมุน - KNF - RC600
เครื่องตัดชิ้นเนื้อที่จุดเยือกแข็ง - Leica - CM1520
เครื่องตัดชิ้นเนื้อที่จุดเยือกแข็ง - Leica - CM1860
เครื่องตัดชิ้นเนื้อที่จุดเยือกแข็ง - Leica - CM1950
เครื่องตัดชิ้นเนื้อที่จุดเยือกแข็ง - Leica - CM3050S
เครื่องตัดชิ้นเนื้อ - Leica - RM2265
เครื่องตัดชิ้นเนื้อ - Leica - RM2255
เครื่องตัดชิ้นเนื้อ - Leica - RM2245
เครื่องตัดชิ้นเนื้อ - Leica - RM2125 RTS
เครื่องตัดชิ้นเนื้อ - Leica - RM2235
เครื่องปั่นเหวี่ยง - Hermle - Z513K
เครื่องปั่นเหวี่ยง - Hermle - Z36HK
เครื่องปั่นเหวี่ยง - Hermle - Z32HK
เครื่องปั่นเหวี่ยง - Hermle - Z446K
เครื่องปั่นเหวี่ยง - Hermle - Z366K
เครื่องปั่นเหวี่ยง - Hermle - Z326K
เครื่องปั่นเหวี่ยง - Hermle - Z216MK
เครื่องปั่นเหวี่ยง - Hermle - Z206A
เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดง - Gemmy - KHT410E
เครื่องเขย่าสาร - Gemmy - VRN480
ตู้แช่แข็ง - Fiocchetti - Superartic250
ตู้แช่แข็ง - Fiocchetti - Superartic400
ตู้แช่แข็ง - Fiocchetti - Superartic700
ตู้แช่แข็ง - Fiocchetti - Vision400
ตู้แช่แข็ง - Fiocchetti - Vision700
ตู้แช่แข็ง - Fiocchetti - Freezer250
ตู้แช่แข็ง - Fiocchetti - Freezer400
ตู้แช่แข็ง - Fiocchetti - Freezer700
ตู้แช่แข็ง - Fiocchetti - Freezer1500

                       
Sitemap หมวดหมู่